top of page

Energiutbytte fra vertikalt monterte bifacial solcellepaneler

Mer energi om morgenen og kvelden med VPV

Med vertikale solcellepaneler kan man få to energiproduksjonstopper hver dag i stedet for en med øst-vest monterte VPV-enheter fra Over Easy!
Montert slik at sollyset treffer panelene på østsiden om morgenen og på vestsiden om ettermiddagen, får du en topp for morgenkaffen og en for kveldsaktivitetene. Figurene over viser energiproduksjonsprofilen en solrik sommerdag fra en av våre installasjoner utenfor Oslo. Som du kan se, gir energiproduksjonsprofilen høye avlinger morgen og kveld, og en total avkastning på 27% mer energi i løpet av dagen for øst-vest orientering. Energien kommer også på et bl.a. verdifull tid til å stabilisere det lokale strømnettet. Sør-nord-installasjonen har litt lavere utbytte enn de konvensjonelle panelene, men som det fremgår av det følgende, blir dette mer enn kompensert av høyere avlinger i vintermånedene.


Comments


bottom of page