top of page

Ballast for solcellepaneler på flate tak – trenger du virkelig det?

De fleste solcelleanlegg med flatt tak er ballastert. Det betyr at solinstallatøren vil sette ballaststein under solcellepanelene for å holde solcelleanlegget på plass, så det ikke løftes av taket i tilfelle ekstrem vind. I de fleste tilfeller eliminerer Over Easy Solars VPV-enhet behovet for ballast.


Hva er egentlig ballast? Ballast for et solcelleanlegg er "noe tungt" som gir ekstra vekt til installasjonen, for å motvirke løft og skyvekrefter generert av vind. I de fleste tilfeller brukes betongblokker eller steiner, hovedsakelig fordi slike steiner er lett tilgjengelige, enkle å stable på en pall og relativt enkle å håndtere for installatørene på taket.  


Hvor mye ballast er nødvendig for et solcelleanlegg med flatt tak? 

Avhengig av type installasjon, bygningsgeometri og vindsone, varierer den nødvendige mengden ballast mye. Behovet for ballast er spesielt høyt på små installasjoner (som et privat hus eller garasje), på høye bygninger og i områder der du har sterk vind. Det avhenger også i stor grad av hvilket monteringssystem som brukes – sørvendte solcellepaneler hevet i avstand fra taket, for eksempel, gir høy vindbelastning og stort behov for ballast.


I beste fall kan konvensjonelle installasjoner bare trenge 5-10 kg ballast på de ytre radene av paneler i en installasjon. I verste fall kan det være behov for over 100 kg ballast for hvert panel i installasjonen. For et privat hus kan vi snakke om flere tonn ballast lagt til ett lite tak. For et høyere og større kommersielt tak i et vindfullt område snakker vi om titalls tonn.  


Hvorfor skal du bry deg om ballast for et solcelleanlegg? 

For eieren av solcelleanlegget ser ikke ballast ut til å være et veldig stort problem. Den ligger bare der, ikke sant? Men det er noen viktige ting du bør huske på:  

  1. Hva er takets bæreevne? Ikke bare er den strukturelle styrken viktig, men også styrken på takmembranen og den underliggende isolasjonen. Begge kan ta skade fra en tung installasjon, spesielt hvis vekten er konsentrert på et lite overflateareal.  

  2. Hva er vedlikeholdsbehovet for taket ditt? Hvis du tror det er sannsynlig at det vil være noe vedlikeholdsarbeid på taket de neste 30 årene, noe som krever at du fjerner solcellepanelene, kan ballast være en utfordring da det kompliserer arbeidet på taket (tenk å finne ballastplanen for et solcelleanlegg om 15 år fra nå!).  

  3. For installatøren er ballast ikke ønsket fordi det introduserer mer arbeid og logistikk med installasjonen. Et vindeksponert solcelleanlegg vil derfor bli dyrere, og installatører kan være tilbakeholdne med å påta seg slike prosjekter. Dessverre vil noen installatører også glemme ballasten eller til og med manipulere beregningene eller selve monteringssystemet, noe som noen ganger resulterer i ulykker under sterke vindhendelser. 


Hvor mye ballast er nødvendig for Over Easy Solars VPV-enhet? 

I 2023 publiserte vi resultatene av vår vindsertifisering. Etter grundig testing både i digitale modeller og i en fysisk vindtunnel, har vi nå bevist at vår teknologi er ballastfri for de fleste bygg med flatt tak. Det betyr at du kan spare penger på ballast i solsystemet ditt og spare taket for belastningen ved en tung installasjon. 


Som for andre installasjoner er det nødvendig med en beregning for hvert prosjekt. Våre solcelleingeniører hjelper deg med å planlegge installasjonen trinn for trinn, og tilpasse den til takets behov. 


Solcellepaneler på grønt tak uten ballast
Et 45 kWp solcelleanlegg på Løren skole i Oslo, ballastfritt

Comments


bottom of page