top of page

102 kWp vertikalt solcelleanlegg på sedumtak i Oslo

Vi er stolte av å kunngjøre den vellykkede ferdigstillelsen av vårt hittil største solcelleanlegg - et toppmoderne 102 kWp solcelleanlegg på et grønt tak i Vollebekk, Oslo. Dette prosjektet er ikke bare en milepæl for oss; Det er et eksempel for byer og selskaper vil ta initiativ til å bidra til en grønnere fremtid, både med grønne tak og grønn energi! 


Vertical bifacial solar panels on sedum rooftop

Våre innovative vertikale solcellepaneler står nå på et 1700 m² tak i kombinasjon med sedumplanter. Denne installasjonen ble fullført i slutten av 2023 og forventes å generere rundt 90 000 kWh per år. Over Easy-systemet kompletteres av en PV-fasade og et konvensjonelt PV-system, som optimerer bygningens energiutbytte.


Takk til våre partnere Solenergi FUSen, Insenti, og Aspelin Ramm, Sammen kan dette systemet skreddersys til taket og energiforbruket i bygningen. Samarbeid som dette er integrert for å skape en fremtid med innovativ og bærekraftig byarkitektur, der alle tiltak for å øke bærekraften vurderes. Person inspecting a solar rooftop with vertical solar panels

コメント


bottom of page