top of page

Verhoogde waarde door verticale bifaciale zonnepanelen

Dit artikel legt uit waarom verticale dubbelzijdige zonnepanelen energie van hogere waarde produceren in vergelijking met conventionele zonnepanelen, en helpt begrijpen waarom investeren in deze technologie voordelig is en toekomstbestendiger kan zijn dan investeren in conventionele zonne-energieoplossingen op platte daken.


Inzicht in de opvangpercentages en opvangprijzen voor zonne-energie


Opvangpercentages (Capture Rates) verwijzen naar het aandeel van de gemiddelde energieprijs dat een energieproductietechnologie behaalt in vergelijking met de gemiddelde prijzen op de markt. Opvangprijzen (Capture Prices) zijn de werkelijke prijzen waartegen deze elektriciteit op de markten wordt verkocht. Voor producenten van zonne-energie zijn deze cijfers van cruciaal belang omdat ze het financiële rendement op hun investeringen bepalen.


Het belang van opvangpercentages voor zonne-energie


Dynamische prijsstelling van energie wordt steeds belangrijker voor eigenaren van zonne-installaties. Veel elektriciteitsklanten in Scandinavië, Duitsland en andere landen ervaren al dynamische prijzen. De verwachting is dat deze trend zal toenemen, waardoor klanten actief kunnen deelnemen aan de energiemarkt. Zonne-energie verzadigt vaak de markt tijdens de middag, waardoor de prijzen aanzienlijk dalen. Daarentegen pieken de energieprijzen meestal 's morgens en' s avonds, wanneer de vraag het grootst is en de zonne-energieproductie lager is.


In 2024 beginnen we nu de echte effecten van deze trend te zien met veel nul- of negatieve middagprijzen. De prijs piekt doorgaans van 7 tot 9 uur in de ochtend en van 18 tot 21 uur in de avond, terwijl hij tussen 11 en 15 uur laag of nul blijft, zoals te zien is in de gegevensillustratie hieronder.


Stroomprijzen in Noorwegen mei 2024

De hogere opvangpercentages van verticale bifaciale zonnepanelen


Een onderzoek uit 2023 door het Duitse managementadviesbureau Enervis toonde een significant verschil aan in de toekomstige opvangpercentages tussen conventionele en verticale bifaciale zonnepanelen (zie volledig rapport ). Tegen 2030 zal het opvangpercentage voor conventionele zonnepanelen naar verwachting gemiddeld 53% bedragen, en tegen 2040 afnemen tot 31%. Verwacht wordt echter dat verticale bifaciale zonnepanelen in 2030 een opvangpercentage van 73% en in 2040 van 52% zullen behouden. vertegenwoordigt grofweg 40% hogere opvangpercentages in 2030 en 60% hoger in 2040 vergeleken met conventionele panelen.


Projecties van zonne-opnamepercentages

Recente gegevens over de opvangpercentages voor zonne-energie


Recente gegevens benadrukken het groeiende belang van verticale dubbelzijdige zonnepanelen. In mei 2024 waren de vangstpercentages voor conventionele zonnepanelen op de Duitse energiemarkt slechts 50%, volgens onafhankelijke LinkedIn-posts van Thomas Rosentopf van Enervis en energie-expert Julien Jomeaux . Andere specialisten op het gebied van verticale zonne-energie hebben het over een verbetering van de VPV-verhogingspercentages van 5% in voorgaande jaren naar 15% voor 2023 op de Duitse energiemarkt, wat de verbeterde efficiëntie van verticale bifaciale panelen aantoont.


"Mei 2024 was de eerste maand ooit waarin we in Duitsland een zonne-energievangst onder de 50% zagen"

Thomas Rosentopf, Enervis


Over Easy Solar's eigen berekeningen, gebaseerd op gegevens van zonne-installaties in Oslo en de NO1-prijszone in Noorwegen voor mei 2024, laten een opvangpercentage zien van 76% voor conventionele zonne-energie en 89% voor VPV (verticale fotovoltaïsche zonne-energie). Dit vertegenwoordigt een verbetering van 17%, en deze gegevens komen goed overeen met de projecties die Enervis in het eerder genoemde rapport heeft voorgesteld.


De onderstaande grafiek illustreert de variaties in de stroomprijzen op de Noorse markt in mei 2024, naast echte metingen van een conventionele zonne-installatie op een plat dak en een verticale PV-zonne-installatie dichtbij Oslo. U kunt duidelijk begrijpen waarom VPV hogere waarde levert en 's ochtends en 's middags in de uren met een hogere stroomprijs produceert.Maximaliseren van de waarde van zonne-energie met verticale fotovoltaïsche zonne-energie


De hogere opvangpercentages van verticale dubbelzijdige zonnepanelen zorgen ervoor dat energie wordt geleverd in tijden van hogere energieprijzen, waardoor meer waarde per geproduceerde kWh wordt gegenereerd. Bovendien verbetert de waarde van eigen consumptie versus export het financiële rendement verder. De komende tien jaar wordt verwacht dat VPV-units een ruim 50% hoger rendement per geïnstalleerde kWp zullen bieden in vergelijking met conventionele zonnepanelen, waardoor investeren in VPV op de lange termijn een veel betere business case zal zijn.


Vergelijking van de productie van zonne-energie en de energietarieven

Investeren in VPV levert op de lange termijn een beter financieel rendement op


Investeren in de VPV-units van Over Easy Solar met verticale dubbelzijdige zonnepanelen is een goede beslissing die een hogere energieproductie en substantiële financiële opbrengsten op de lange termijn belooft. Naarmate dynamische prijzen steeds gangbaarder worden, zullen verticale tweezijdige panelen van cruciaal belang zijn voor het maximaliseren van investeringen in zonne-energie, en zullen ze waarde toevoegen aan de elektriciteitsnetten en onze steden door energie te produceren buiten de piekuren van de zon.


Neem voor meer informatie over onze zonne-energieoplossingen contact op met Over Easy Solar en ontdek hoe u kunt profiteren van onze technologie.

Comentarios


bottom of page