top of page

12 items found for ""

 • Verdensrekord i vertikale solcellepaneler på tak – 248,4 kWp på Norges Fotballstadion

  I mai 2024 monterte vår partner Solenergi FUSen den største Over Easy Solar-installasjonen så langt – en 248,4 kWp solcelleinstallasjon på taket av Norges Fotballstadion – Ullevål Stadion. Denne installasjonen er nå den største vertikale tosidige solcelleinstallasjonen på taket i verden. Den ble installert på et eksisterende bitumentak – den mekaniske installasjonen ble gjort i løpet av få dager. Solcelleinstallasjon på Ullevål Stadion setter verdensrekord Denne unike installasjonen omfatter 1242 vertikale solcelleenheter på 200 Wp, plassert for å utnytte det fulle potensialet til solstrålene. Denne installasjonen er beregnet til å generere imponerende 219 000 kWh per år ren energi. Fordeler med vertikale solcellepaneler på Ullevål stadion Resultater fra Over Easy Solars pilotprosjekter viser at vertikale solcellepaneler kan oppnå mer enn 20–30 % høyere spesifikt ytelse enn tradisjonelle flate takløsninger. Solcellepanelene er i denne installasjonen orientert i en generell sør-nord-orientering (20 grader øst for sør), og gir en energifordeling med høyere energiutbytte i vintermånedene. Vertikale solcellepaneler gir også økt ytelse om vinteren på grunn av mindre snødekning og økt produksjon fra høy refleksjon fra snø. Andre viktige fordeler som er verdsatt av kunden er den lave vekten av installasjonen og den enkle tilgangen til taket for inspeksjon og lokale reparasjoner av takmembranen. Vi er stolte av å presentere dette som det største vertikale takprosjektet i verden til dags dato, men vi er også sikre på at rekorden ikke vil vare lenge.

 • Solceller og grønne tak - hvordan planlegge for den beste kombinasjonen?

  Moderne bygninger må utnytte alle arealer, inkludert takene. I mange byer er det reguleringer som krever grønne tak, og ofte tror arkitekter og planleggere at det utelukker solenergi. Men den gode nyheten er at du kan gjøre grønt tak og solenergi til en flott kombinasjon! Ulike typer grønne tak - fra sedum til intensive tak Det finnes ulike typer grønne tak, og mange måter å bygge dem opp på. Generelt bygger en lagdelt struktur bestående av en rotbarriere, et dreneringssystem, et substrat (jord) og planter opp det grønne taket. De fleste grønne tak er såkalte ekstensive grønne tak, beplantet med sedumplanter. Omfattende betyr at de er optimalisert for stor arealdekning, lav vekt og lavt vedlikeholdsbehov. Sedumplanter er vannholdige planter som kan holde på mye fuktighet og derfor tåler lange perioder med lite regn og den sterke solen og varmen som takene utsettes for. Sedumplantene vokser typisk 5-15 cm over taket, avhengig av årstid, substrattykkelse, klima og vedlikehold. Ekstensive grønne tak er designet for å være lette, og veier typisk 50-150 kg/m2 når de er dynket i regnvann. Ekstensive grønne tak er gode å kombinere med solcellepaneler. Den andre hovedtypen grønne tak er intensive grønne tak, som gir tykkere jordsubstrat og mer biologisk mangfold. Vekten er høy (150-800 kg/m2), og stiller derfor høye krav til bygningskonstruksjonen. Planter inkluderer busker, ugress, gress og noen ganger til og med trær, og den typiske plantehøyden er i området 30-60 cm. Intensive grønne tak er vanskelig å kombinere med solcellepaneler. Les også: Hvorfor er grønne tak så viktige? Sjekkliste for kombinasjonstak For å kombinere grønne tak med solenergi må du planlegge godt. Det er mange eksempler på installasjoner som ikke fungerer veldig bra. Vi ønsker her å foreslå et sett med designprinsipper og retningslinjer for planlegging av en god kombinasjon. Sjekk hvilken type grønt tak det er: For å planlegge en fungerende solcelleinstallasjon på et grønt tak er det viktig å kjenne til typen grønt tak for å sikre at du velger en passende solcelleløsning. Underlagets tykkelse, plantehøyde og vedlikeholdsbehov er avgjørende å kjenne til. Planlegg for riktig taklast: Mens grønne tak i seg selv legger betydelig vekt på taket, kan det å legge til en solcelleinstallasjon ende opp med å doble takbelastningen. For eksisterende bygg er dette viktig å vite for ikke å kompromittere sikkerheten til bygget, og nye bygg må kanskje forsterkes i forhold til opprinnelige planer, øke kostnadene og forbruke mer betong og andre materialer i byggeprosessen. Sørg for lav konflikt mellom solcelleanlegg og solcellepaneler: Det er viktig å planlegge for en løsning der det grønne taket og solcellepanelene ikke skal «kjempe mot hverandre». Solcellepaneler kan endre sollys, fordampning og vannføring på taket, og kan skape uventede negative konsekvenser. Det er viktig å ikke dekke det grønne taket helt med solcellepaneler. En konvensjonell øst-vest solcelleinstallasjon kan gi mye kWp i teorien, men faktum er at anlegg vil ende opp med å dekke solcellepanelene i mindre eller større grad. Generelt vil et solcelleanlegg med grønt tak ha mindre effekt (kWp) enn et helt dekkende solcelleanlegg med flatt tak. Vi anbefaler å planlegge med 50-70 % av kraften til en konvensjonell solcelleinstallasjon for flate tak, ellers vil det være en suboptimal løsning både for det grønne taket og solcellepanelene. Optimaliser for enkelt vedlikehold: Selv om omfattende grønne tak krever svært lite vedlikehold, trenger de mer enn tradisjonelle døde materialer. Du må sørge for at det grønne taket er tilgjengelig gjennom hele byggets levetid. Dersom det planlegges feil, som vi vil se nedenfor, kan kombinasjonen av grønt tak og solenergi også generere et mye høyere behov for vedlikehold enn hva hver løsning for seg ville ha. Ulike typer solcelleanlegg for grønne tak En solcelleinstallasjon består av solcellepaneler, et monteringssystem, kabling og en inverter. Type solcellepaneler og monteringssystem er ekstremt viktig for å lage et godt kombinasjonstak. Det er tre hovedmåter som brukes til å bygge en solcelleinstallasjon på et grønt tak. Konvensjonelle solcellepaneler og konvensjonelle flate stativer for flate tak: For flate tak uten grønt monteres vanlige solcellepaneler som måler ca 1 x 2 m i et monteringssystem i øst-vest konfigurasjon. Solcellepanelene vil dekke nesten hele taket, bortsett fra noen gangstier mellom panelene for de fleste monteringssystemer. Selv om dette er en effektiv og veletablert måte å bygge en solcelleinstallasjon på, er det ikke en god idé å kombinere med et grønt tak. Hvorfor? For de store solcellepanelene vil dekke det grønne taket nesten helt. Under panelene vil det være et fuktig og mørkt miljø, som favoriserer vekst av planter som kan vokse raskt for å nå lyset over solcellepanelene. Disse plantene vil skygge for solcelleinstallasjonen og genererer et stort vedlikeholdsbehov for å luke ugress kontinuerlig gjennom vekstsesongen. De store solcellepanelene vil også gjøre vedlikeholdet svært vanskelig, da vedlikeholdspersonell må lene seg over de store solcellepanelene uten å legge mye vekt på dem for å fjerne ugresset i mellom. Denne kombinasjonen anbefales derfor ikke. Konvensjonelle solcellepaneler med et spesialisert montasjesystem: Det finnes flere leverandører av spesialiserte konstruksjoner for bruk av konvensjonelle solcellepaneler på grønne tak, for eksempel de veletablerte løsningene fra Bauder og Zinco. Disse løsningene gir en forhøyet montering av solcellepanelene i en vinkel på 15-30 grader, med god plass mellom, for planter å vokse og vedlikeholdspersonell å bevege seg. Den forhøyede og sparsomme installasjonen av solcellepaneler gjør dem svært utsatt for vind og vind kan generere betydelige løftekrefter på strukturen. Derfor trenger de høy ballast og kan legge opp til 100 kg eller mer per kvadratmeter tak. Ved planlegging av en slik installasjon er det avgjørende at bygget er designet for slike belastninger, og for ettermontering av eksisterende bygg med grønne tak er det kanskje ikke en levedyktig løsning. Taket er relativt lett tilgjengelig for vedlikehold. Men siden de vippede panelene vil konsentrere regnvann på den nedre enden av panelet, vil det ofte være opphopning av plantevekst i den nedre enden av panelet. Gode planleggere av slike installasjoner vet dette, og deler med hensikt tykkelsen på det grønne taksubstratet på taket, slik at den nedre enden av solcellepanelet har tynnere underlag, for å unngå vekst av høye planter som skygger for solcellepanelene på den nedre. kant. Til syvende og sist er disse installasjonene godt etablert i markedet, men installasjonen kan være kompleks, vekten kan være høy, og derfor er det ikke alltid en mulig løsning. Spesialiserte vertikale bifacial solcellepaneler i et spesialisert montasjesystem: For å møte utfordringene som oppstår ved bruk av konvensjonelle solcellepaneler (vekt, vedlikehold, etc), kan du vurdere en tredje måte å installere solcellepaneler på grønne tak. Et eksempel på dette er systemet som tilbys av Over Easy Solar. Bruk av vertikale solcellepaneler i kombinasjon med grønne tak ble først testet i Sveits i 2015, og det tilbyr en løsning som kan gi det beste fra begge verdener. De vertikale solcellepanelene dekker ikke det grønne taket, så alle plantene får tilgang til regnvann, lys og fordampning. Små vertikale solcellepaneler montert i passende avstand over taket krever lite eller ingen ballast, noe som gjør det til et veldig lett og enkelt system å montere. VPV-løsningen fra Over Easy Solar tilfører normalt kun 11 kg/m2 til taket. Du må imidlertid fortsatt vite hvilken type grønne tak som er under, og for intensive grønne tak er dette ikke en anbefalt løsning siden høye planter vil vokse over solcellepanelene. For å oppsummere, det må brukes et spesialisert system for solcellepaneler på grønne tak. Over Easy Solars løsning med VPV enheten er et godt alternativ, og det finnes også andre alternativer som gjør en solcelleinstallasjon med høy kvalitet og lite vedlikehold mulig.

 • Vertikal solcelleinstallasjon på grønt tak Sveits

  Sammen med det sveitsiske selskapet PlanPRO, ble det i januar 2024 montert en VPV-installasjon i Beinwil am See i Sveits i januar 2024. Dette prosjektet viser hvordan vi adresserer utfordringene med vekt og kompleksitet som ofte er forbundet med solcelleanlegg på grønne og flate hustak. Strømlinjeformede biosolinstallasjoner med redusert ballastbehov Essensen av Over Easy Solars tilnærming ligger i dens evne til å minimere avhengigheten av tung ballastering, et vanlig hinder i tradisjonelle solprosjekter. Ved å distribuere vertikale solcellepaneler har selskapet genialt negert vindløft og jevnt fordelt tverrgående og horisontale krefter gjennom hele installasjonen. Denne metoden forenkler ikke bare installasjonsprosessen, men utvider også omfanget av solenergiapplikasjoner på strukturer som tidligere ble ansett som uegnet på grunn av vektbegrensninger. "Våre vertikale solcellepaneler negerer effektivt vindløft, og ved å integrere installasjonen som en sammenhengende struktur, fordeler den jevnt tverrgående og horisontale krefter over hele installasjonen," sier Trygve Mongstad, administrerende direktør og gründer av Over Easy Solar. Denne tekniske innsikten understreker den praktiske og effektive naturen til Over Easy Solars system, noe som gjenspeiler selskapets forpliktelse til å fremme solenergiteknologi. Et vitnesbyrd om enkelhet: Vertikale solcellepaneler for grønne tak Prosjektet i Beinwil am See står som et bevis på systemets brukervennlige design og effektivitet. PlanPro, et lokalt selskap, utførte installasjonen av et 10 kWp-system på toppen av et eksisterende sedumtak med bemerkelsesverdig effektivitet. Prosessen viste ikke bare hvor enkelt det er å ettermontere systemet på et grønt tak, men også tilfredsheten til de involverte interessentene. "Vi ble imponert over hvor enkelt og raskt dette produktet kan ettermonteres på et eksisterende grønt tak," bemerket Sven Meuschke, prosjektleder hos PlanPRO i Sveits. Denne uttalelsen sammenfatter prosjektets suksess og Over Easy Solars evne til å levere løsninger som oppfyller de praktiske kravene til både installasjonsfagfolk og sluttbrukere.

 • Ballast for solcellepaneler på flate tak – trenger du virkelig det?

  De fleste solcelleanlegg med flatt tak er ballastert. Det betyr at solinstallatøren vil sette ballaststein under solcellepanelene for å holde solcelleanlegget på plass, så det ikke løftes av taket i tilfelle ekstrem vind. I de fleste tilfeller eliminerer Over Easy Solars VPV-enhet behovet for ballast. Hva er egentlig ballast? Ballast for et solcelleanlegg er "noe tungt" som gir ekstra vekt til installasjonen, for å motvirke løft og skyvekrefter generert av vind. I de fleste tilfeller brukes betongblokker eller steiner, hovedsakelig fordi slike steiner er lett tilgjengelige, enkle å stable på en pall og relativt enkle å håndtere for installatørene på taket. Hvor mye ballast er nødvendig for et solcelleanlegg med flatt tak? Avhengig av type installasjon, bygningsgeometri og vindsone, varierer den nødvendige mengden ballast mye. Behovet for ballast er spesielt høyt på små installasjoner (som et privat hus eller garasje), på høye bygninger og i områder der du har sterk vind. Det avhenger også i stor grad av hvilket monteringssystem som brukes – sørvendte solcellepaneler hevet i avstand fra taket, for eksempel, gir høy vindbelastning og stort behov for ballast. I beste fall kan konvensjonelle installasjoner bare trenge 5-10 kg ballast på de ytre radene av paneler i en installasjon. I verste fall kan det være behov for over 100 kg ballast for hvert panel i installasjonen. For et privat hus kan vi snakke om flere tonn ballast lagt til ett lite tak. For et høyere og større kommersielt tak i et vindfullt område snakker vi om titalls tonn. Hvorfor skal du bry deg om ballast for et solcelleanlegg? For eieren av solcelleanlegget ser ikke ballast ut til å være et veldig stort problem. Den ligger bare der, ikke sant? Men det er noen viktige ting du bør huske på: Hva er takets bæreevne? Ikke bare er den strukturelle styrken viktig, men også styrken på takmembranen og den underliggende isolasjonen. Begge kan ta skade fra en tung installasjon, spesielt hvis vekten er konsentrert på et lite overflateareal. Hva er vedlikeholdsbehovet for taket ditt? Hvis du tror det er sannsynlig at det vil være noe vedlikeholdsarbeid på taket de neste 30 årene, noe som krever at du fjerner solcellepanelene, kan ballast være en utfordring da det kompliserer arbeidet på taket (tenk å finne ballastplanen for et solcelleanlegg om 15 år fra nå!). For installatøren er ballast ikke ønsket fordi det introduserer mer arbeid og logistikk med installasjonen. Et vindeksponert solcelleanlegg vil derfor bli dyrere, og installatører kan være tilbakeholdne med å påta seg slike prosjekter. Dessverre vil noen installatører også glemme ballasten eller til og med manipulere beregningene eller selve monteringssystemet, noe som noen ganger resulterer i ulykker under sterke vindhendelser. Hvor mye ballast er nødvendig for Over Easy Solars VPV-enhet? I 2023 publiserte vi resultatene av vår vindsertifisering. Etter grundig testing både i digitale modeller og i en fysisk vindtunnel, har vi nå bevist at vår teknologi er ballastfri for de fleste bygg med flatt tak. Det betyr at du kan spare penger på ballast i solsystemet ditt og spare taket for belastningen ved en tung installasjon. Som for andre installasjoner er det nødvendig med en beregning for hvert prosjekt. Våre solcelleingeniører hjelper deg med å planlegge installasjonen trinn for trinn, og tilpasse den til takets behov.

 • Første "biosolar" installasjon i Danmark med Over Easy Solar

  Over Easy Solar er stolte av å offentligjøre vår første biosolar takinstallasjon i Danmark. Dette banebrytende prosjektet, som ligger ved Mølleåværket renseanlegg, ca 10 km nord for København sentrum, kombinerer vertikale solcellepaneler med et grønt sedumtak, et konsept som introduseres for første gang i Danmark. I samarbeid med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Nature Impact, Over Easy Solars prosjekt er ikke bare en installasjon; Det er en ny referanse i det danske markedet og en utforskning av det lokale klimaets innvirkning på teknologien deres. "Vi er begeistret over å være en del av dette prosjektet, som kombinerer banebrytende solteknologi med miljøvennlige bygningselementer. Sammen med Nature Impact og Over Easy Solar streber vi etter å utvikle en modell for grønn energiproduksjon som kan replikeres og implementeres globalt. " sier Rikke Dyre Jespersen, prosjektleder fra Lyngby-Taarbæk Utility, i et intervju med Bygtek.dk. Installasjonen har 44 solcelleenheter med 200 Wp kapasitet, og forventes å generere ca 8,600 kWh per år. Den innovative designen muliggjør sameksistens av solenergiproduksjon og vannretensjon, og demonstrerer Over Easy Solars forpliktelse til enkle å implementere bærekraftige solløsninger. Over Easy Solar uttrykker takknemlighet til sine banebrytende danske kunder, og understreker betydningen av denne satsingen. PV-ingeniør Fabian Schroffenegger fra Over Easy Solar kommenterer prosjektets potensial: – Vi trenger mer data for å lage mer nøyaktige simuleringer for solcellepanelenes effekt under ulike forhold. Derfor er vi veldig spente på å se hvordan systemet presterer. Våre forventninger til prosjektet er høye, og anslaget på 8.600 kWh er ganske konservativt. Les også: Full article in Bygtek.dk (på dansk).

 • 102 kWp vertikalt solcelleanlegg på sedumtak i Oslo

  Vi er stolte av å kunngjøre den vellykkede ferdigstillelsen av vårt hittil største solcelleanlegg - et toppmoderne 102 kWp solcelleanlegg på et grønt tak i Vollebekk, Oslo. Dette prosjektet er ikke bare en milepæl for oss; Det er et eksempel for byer og selskaper vil ta initiativ til å bidra til en grønnere fremtid, både med grønne tak og grønn energi! Våre innovative vertikale solcellepaneler står nå på et 1700 m² tak i kombinasjon med sedumplanter. Denne installasjonen ble fullført i slutten av 2023 og forventes å generere rundt 90 000 kWh per år. Over Easy-systemet kompletteres av en PV-fasade og et konvensjonelt PV-system, som optimerer bygningens energiutbytte. Takk til våre partnere Solenergi FUSen, Insenti, og Aspelin Ramm, Sammen kan dette systemet skreddersys til taket og energiforbruket i bygningen. Samarbeid som dette er integrert for å skape en fremtid med innovativ og bærekraftig byarkitektur, der alle tiltak for å øke bærekraften vurderes. Les også artikkel i PV Magazine International.

 • En nærmere titt på klimapåvirkningen fra vår vertikale solcelleenhet

  Bærekraft er ikke bare et moteord; Det er et ledende prinsipp for innovasjon, spesielt i solenergiverdenen. Hos Over Easy Solar er vi stolte av å introdusere et nytt konsept i PV-bransjen – prefabrikkerte solcelleanlegg med vertikale bifacial solcellepaneler. VPV-enheten lover å gjøre det mulig for flere bygninger med flate hustak å installere solenergi, som for eksempel eksisterende sedumtak. For ytterligere å bevise og forbedre bærekraften har vi inngått et samarbeid med Fraunhofer ISE for å gjennomføre en livssyklusvurdering (LCA), med fokus på karbonavtrykket til denne banebrytende ideen. Om produktet Produktnavn: Over Easy Solar Vertical Photovoltaic (VPV) Unit Produktbeskrivelse:Over Easy Solar VPV-enheten er en solenergienhet med vertikalt montert bifacial solcellepaneler på en strukturell ramme. Den tilbyr enkel transport, lynrask installasjon (over 10 ganger raskere enn tradisjonelle systemer), forenklet logistikk og minimal montering på taket. I tillegg gjør det vedlikehold av bygninger til en lek og kan integreres i miljøvennlig bygningsdesign, inkludert grønne tak. Den globale koblingen Vi er et lite, men internasjonalt selskap, med produksjonspartnere og kunder rundt hele verden. Mens noen viktige komponenter produseres i Kina, blir den strukturelle rammen laget i Spania og deretter transportert til monteringsfabrikken i Spania. Dette internasjonale samarbeidet sikrer at vi utnytter det høyeste nivået av kvalitet og ekspertise gjennom hele produksjonen, men det introduserer også utfordringer som vi er svært oppmerksomme på - for eksempel lange transportavstander og risiko knyttet til arbeidsforholdene i PV-forsyningskjeden i Kina. Tommy Engvik, medgründer og Chief Commercial Officer i Over Easy Solar, sier: “Bærekraft er vårt hovedanliggende, det er derfor vi grunnla selskapet. Vi har beina på bakken der vi produserer, vi inspiserer personlig våre leverandørers anlegg, og vi har klare retningslinjer for hvordan våre leverandører skal skaffe materialer og innsatsfaktorer for produksjon.” Bryter ned livsløpsanalysen Vi har gjort en livssyklusvurdering i samarbeid med Fraunhofer ISE, etter noen viktige prinsipper: Funksjonell enhet: Vi evaluerer miljøpåvirkningen av å produsere 1 kWp (kilowatt-peak) av vår fotovoltaiske modul. Datakilder: Vi brukte programvaren SimaPro 9.5.0.0 og hentet data fra Ecoinvent 3.8-databasen, i tillegg til å bruke Fraunhofer ISEs egne innsamlede data, etter IPCC2021 GWP100-metoden. Systemgrense: Vår studie fokuserer på fasen fra råvarer til porten, unntatt end-of-life hensyn. Klimapåvirkningen Vår LCA avslørte noen viktige innsikter: Solcelleproduksjon bidrar til 57% av det totale karbonavtrykket. Innenfor dette står poly-Si, en nøkkelkomponent, for 47% av utslippene fra solcelleproduksjon. Produksjon av PV-paneler, unntatt solceller, ser at 58% av karbonavtrykket kommer fra glass. Den strukturelle rammen spiller en mindre rolle, og utgjør 10% av de totale karbonutslippene. Ifølge våre beregninger vil CO2-avtrykket fra solenergien over produktets levetid typisk ligge i området 15-25 gCO2e/kWh. Til sammenligning var fotavtrykket for den tyske kraftmiksen i 2022 385 gCO2e/kWh (link). Hva blir det neste? For å gjøre vår Over Easy Solar VPV enda mer miljøvennlig, har vi planer videre: Vi undersøker om vi kan lage solcellepaneler med spesialiserte lavkarbonwafere og solceller. Vi optimaliserer materialbruken for å redusere avfall – for eksempel gjenbruker vi emballasje i flere trinn i verdikjeden. Vi utforsker lokal produksjon i regioner med en høyere andel fornybare energikilder i elektrisitetsmiksen og kortere transportavstander. Vi vil snart utvikle en miljødeklarasjon (EPD) for produktet vårt – den første EPD-en i solenergiindustrien som omfatter alle materialene som inngår i et solcelleanlegg på taket. Disse trinnene kan redusere karbonavtrykket vårt betydelig og ytterligere fremheve bærekraften til vår innovative solcelleløsning. Hos Over Easy Solar er vi forpliktet til å samarbeide med de beste partnerne og kontinuerlig forbedre forsyningskjeden vår for å skape et av de mest bærekraftige solcelleproduktene som er tilgjengelige. Les mer: Se også vår forskningsside vertical.solar hvor vi fremhever mer av forskningen fra vårt samarbeid med Fraunhofer, ISE og andre.

 • PRESSEMELDING: Første fullskala vertikale biosoltak installert i Oslo

  Oslo, 26 juni 2023 – Over Easy Solar, en norsk solenergibedrift, kunngjør stolt den offisielle åpningen av sin første fullskala vertikale biosolar takinstallasjon på et tak i Oslo. Dette banebrytende prosjektet, med den innovative VPV-enheten (Vertical Photovoltaic), markerer en betydelig milepæl i kommersialiseringen av vertikale solcellepaneler for grønne hustak. Etter et vellykket pilotprosjekt på samme tak i 2022, har Over Easy Solar gjort fremskritt innen produktutvikling og produksjon, noe som muliggjør effektiv installasjon og en tidobling av størrelsen på installasjonen. Ved å utnytte de unike fordelene med det prefabrikkerte vertikale solcelleanlegget, ble hele den mekaniske installasjonen sømløst fullført i løpet av en enkelt dag, uten behov for ballast eller festing. Samarbeidet og støtten fra viktige interessenter har vært avgjørende for realiseringen av denne ekstraordinære prestasjonen. Over Easy Solar utvider takknemlighet til Oslobygg KF og SMART Oslo for deres engasjement og støtte, inkludert pilotfinansiering fra SMART Oslo. I tillegg vil Over Easy Solar takke Solenergi FUSen for deres eksepsjonelle prosjektledelse, som sørget for feilfri utførelse av installasjonen. VPV-enhetens integrering av vertikale solcellepaneler og grønne hustak representerer en banebrytende tilnærming til å utnytte fornybar energi og fremme bærekraftig livsstil. Fullskalaanlegget har en toppeffekt på 45 kWp og skal produsere opptil 50 000 kWh per år, beregnet ut fra målinger fra pilotinstallasjonen fra i fjor. Installasjonen er ballastfri og dekker et samlet areal på ca 600 kvadratmeter. ""Vi er begeistret over å avduke denne banebrytende vertikale biosolar takinstallasjonen"" sier Trygve Mongstad, daglig leder i Over Easy Solar. "Dette prosjektet representerer et betydelig skritt fremover i vårt oppdrag om å muliggjøre en grønnere, mer bærekraftig fremtid for urbane hustak. Våre kunder erkjenner at fordelene med vår vertikale løsning for biosolar grønne hustak er uovertruffen av noe annet produkt, og vi ser frem til å levere solenergiløsninger til nye og eksisterende bygninger i de kommende årene.." For å lære mer om Over Easy Solar og dets produkt, vennligst besøk vår hjemmeside og kontakt Trygve Mongstad eller Tommy Engvik (kontaktinformasjon nedenfor). Om Over Easy Solar Over Easy Solar er en Oslo-basert startup grunnlagt i 2021, dedikert til å revolusjonere integreringen av solenergi i det bygde miljøet. Gjennom sin innovative VPV-enhet kombinerer selskapet vertikale solcellepaneler og grønne hustak for å maksimere energiproduksjon og miljøfordeler. Over Easy Solar er forpliktet til å drive adopsjon av fornybare energikilder, redusere karbonutslipp og skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

 • PRESSEMELDING: Banebrytende ballastfritt vertikalt bifacial PV-system for flat takmontering

  Innovativ løsning godkjent av ledende institutt innen vind og aerodynamikk og i samsvar med europeiske forskrifter OSLO, 29 mai 2023 – Over Easy Solar, et norsk selskap som utvikler løsninger for flat og grønn solenergi på taket, er stolte av å kunngjøre vindsertifiseringen og godkjenningen av deres revolusjonerende ballastfrie vertikale bifacial PV-system for flate hustak. Denne banebrytende løsningen har blitt grundig testet og godkjent for takmontering i henhold til europeiske forskrifter, og gir et revolusjonerende alternativ for energiingeniører og installatører. Nyheten ble offentliggjort i en artikkel i PV Magazine Global i dag. Gjennom en grundig studie utført ved I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH i Aachen, Tyskland, har Over Easy Solar-systemet bevist sin pålitelighet og effektivitet, noe som muliggjør sikker installasjon på nesten alle flate takbygninger uten behov for festing eller ekstra ballast. Denne innovative tilnærmingen er avhengig av friksjon for å holde panelene på plass, strømlinjeforme installasjonsprosesser og minimere kostnader. Viktige funksjoner i Over Easy Solars ballastfrie vertikale bifacial PV-system: Prefabrikkerte enheter: Over Easy Solar har utviklet en prefabrikkert enhet med lave bygninger vertikale bifacial solcellepaneler, spesielt designet for flate takinstallasjoner. Mål: Solcellepanelene måler 22 cm i høyden, og med den integrerte bærekonstruksjonen står de 27-34 cm over taket. Høy bifaciality: Produsert med Heterojunction (HJT) celler, har panelene en bemerkelsesverdig bifaciality på over 95%, noe som sikrer eksepsjonell energifangst fra begge sider. Overlegen ytelse: Over Easy Solars pilotprosjekter har vist at vertikale solcellepaneler kan oppnå opptil 20-30% høyere spesifikk avkastning enn tradisjonelle flate takløsninger, noe som maksimerer energiproduksjonen. Lett: Med en vekt på 11 kg/m2 på taket uten behov for ballast, tilbyr enhetene en lett og strømlinjeformet installasjonsprosess. Allsidig bruksområde: Systemet er kompatibelt med alle flate tak og gir optimal ytelse når det kombineres med et grønt tak eller takmembran med høy albedo. Forbedret energiutbytte: Systemet genererer det høyeste energiutbyttet i morgen-, kvelds- og vinterperioder, noe som muliggjør økt selvforbruk og forbedret prisutvinning i markeder med variabel pris. Trygve Mongstad, grunnlegger og daglig leder i Over Easy Solar, uttrykte sin begeistring for det banebrytende produktet, og sa: “Med dette unike produktet ser vi at vi løser mange av utfordringene for installatører. Enkelheten og enkel installasjon av et ballastfritt og prefabrikkert oppsett vil i stor grad akselerere solcelleinstallasjoner med flatt tak.” Vindtunneltestene, utført på en 1:50-modell utstyrt med 360 trykkksensorer ved det anerkjente I.F.I. Aachen vindlaboratorium, ga bemerkelsesverdige resultater. Daniel Markus, representant for I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH, bemerket: “Den aerodynamiske ytelsen til Over Easy's system i våre vindtunneleksperimenter var over våre forventninger, og analysen viser faktisk at disse systemene kan være ballastfrie for mange typiske bygninger med flate tak, avhengig av de lokale vindforholdene.” Videre viste CFD-simuleringer utført av Fraunhofer ISE at Over Easy Solar-systemet viste ubetydelig løft, selv ved vindhastigheter på opptil 47 m / s. Lena Emmer, representant for Fraunhofer ISE, fremhevet funnene og sa: “Våre CFD-simuleringer viser ubetydelig løft på systemet, og vindkreftene er hovedsakelig på det første panelet på rad, mens de andre panelene kan ha vindkrefter selv om de virker mot vindretningen.” Over Easy Solar, mottaker av den prestisjetunge SolarPower Europe Startup Award 2022 og National Solar Award i Norge 2023, fortsetter å revolusjonere solenergibransjen med sine banebrytende teknologier.

 • Kombiner ditt grønne tak med et solenergisystem

  Med flere og flere byer rundt om i verden som endrer reguleringer og forskrifter for bedre å tilpasse seg klimaforholdene, må byene kombinere flere grønne taksystemer for å beholde vann- og energiproduksjon for å overholde de nye standardene. Tidligere var det ikke alltid mulig å utnytte takarealet fullt ut til både grønne tak og solenergi. Ofte ender man opp med separate områder for solcellepaneler og grønt tak, eller installerer konvensjonelle solcellepaneler over det grønne taket, skygger vegetasjonen og hindrer vekst. Standardløsninger for solcellepaneler i kombinasjon med grønt tak kan også gi høyt behov for vedlikehold på grunn av avrenning og vekstforhold under panelene. Ved å bruke Over Easy Solar-enheten kan du nå kombinere 100% av ditt grønne tak med et solenergisystem! De lette PV-enhetene fra Over Easy Solar kan enkelt settes på toppen av sedumtaket uten å begrense eller endre funksjonen til selve det grønne taket. Både det grønne taket og solcellepanelene får rikelig med sollys, uten arealkonflikt. Over Easy-systemene gir også enkel tilgang til å inspisere, vedlikeholde og om nødvendig reparere taket.

 • VPV (vertikal PV) på vinteren, data fra Oslo

  Mange av våre kunder spør hvordan vertikale solcellepaneler fungerer om vinteren. De siste to ukene har vi hatt nydelig vintervær i Oslo, noe som viser hvordan dette fungerer. Fra dataene som er delt i diagrammet her, kan vi gjøre noen interessante observasjoner: 1.-5. desember: Overskyet vintervær. Under disse forholdene gir vertikale solinstallasjoner nesten samme utbytte som en konvensjonell installasjon på et flatt tak med 10 graders stigning. 6-12 desember: Solfylte dager med lite eller ingen snødekke. Under disse forholdene kan utbyttet av vertikal bifacial være veldig bra. På disse dagene er VPV-utbyttet omtrent 450% høyere enn konvensjonell installasjon. 13-18 desember: Snøbyger med litt sol innimellom. Vertikal solinstallasjon gir et godt utbytte, mens konvensjonell installasjon raskt dekkes med snø og "lys ut".

 • Energiutbytte fra vertikalt monterte bifacial solcellepaneler

  Mer energi om morgenen og kvelden med VPV Med vertikale solcellepaneler kan man få to energiproduksjonstopper hver dag i stedet for en med øst-vest monterte VPV-enheter fra Over Easy! Montert slik at sollyset treffer panelene på østsiden om morgenen og på vestsiden om ettermiddagen, får du en topp for morgenkaffen og en for kveldsaktivitetene. Figurene over viser energiproduksjonsprofilen en solrik sommerdag fra en av våre installasjoner utenfor Oslo. Som du kan se, gir energiproduksjonsprofilen høye avlinger morgen og kveld, og en total avkastning på 27% mer energi i løpet av dagen for øst-vest orientering. Energien kommer også på et bl.a. verdifull tid til å stabilisere det lokale strømnettet. Sør-nord-installasjonen har litt lavere utbytte enn de konvensjonelle panelene, men som det fremgår av det følgende, blir dette mer enn kompensert av høyere avlinger i vintermånedene.

bottom of page