top of page

Solceller og grønne tak - hvordan planlegge for den beste kombinasjonen?

Moderne bygninger må utnytte alle arealer, inkludert takene. I mange byer er det reguleringer som krever grønne tak, og ofte tror arkitekter og planleggere at det utelukker solenergi. Men den gode nyheten er at du kan gjøre grønt tak og solenergi til en flott kombinasjon!


Ulike typer grønne tak - fra sedum til intensive tak

Det finnes ulike typer grønne tak, og mange måter å bygge dem opp på. Generelt bygger en lagdelt struktur bestående av en rotbarriere, et dreneringssystem, et substrat (jord) og planter opp det grønne taket.


De fleste grønne tak er såkalte ekstensive grønne tak, beplantet med sedumplanter. Omfattende betyr at de er optimalisert for stor arealdekning, lav vekt og lavt vedlikeholdsbehov. Sedumplanter er vannholdige planter som kan holde på mye fuktighet og derfor tåler lange perioder med lite regn og den sterke solen og varmen som takene utsettes for. Sedumplantene vokser typisk 5-15 cm over taket, avhengig av årstid, substrattykkelse, klima og vedlikehold. Ekstensive grønne tak er designet for å være lette, og veier typisk 50-150 kg/m2 når de er dynket i regnvann. Ekstensive grønne tak er gode å kombinere med solcellepaneler.


Sedumtak med blomster
Et ekstensivt grønt tak med blomstrende sedum

Den andre hovedtypen grønne tak er intensive grønne tak, som gir tykkere jordsubstrat og mer biologisk mangfold. Vekten er høy (150-800 kg/m2), og stiller derfor høye krav til bygningskonstruksjonen. Planter inkluderer busker, ugress, gress og noen ganger til og med trær, og den typiske plantehøyden er i området 30-60 cm. Intensive grønne tak er vanskelig å kombinere med solcellepaneler.Sjekkliste for kombinasjonstak

For å kombinere grønne tak med solenergi må du planlegge godt. Det er mange eksempler på installasjoner som ikke fungerer veldig bra. Vi ønsker her å foreslå et sett med designprinsipper og retningslinjer for planlegging av en god kombinasjon.


Sjekk hvilken type grønt tak det er:

For å planlegge en fungerende solcelleinstallasjon på et grønt tak er det viktig å kjenne til typen grønt tak for å sikre at du velger en passende solcelleløsning. Underlagets tykkelse, plantehøyde og vedlikeholdsbehov er avgjørende å kjenne til.


Planlegg for riktig taklast:

Mens grønne tak i seg selv legger betydelig vekt på taket, kan det å legge til en solcelleinstallasjon ende opp med å doble takbelastningen. For eksisterende bygg er dette viktig å vite for ikke å kompromittere sikkerheten til bygget, og nye bygg må kanskje forsterkes i forhold til opprinnelige planer, øke kostnadene og forbruke mer betong og andre materialer i byggeprosessen.


Sørg for lav konflikt mellom solcelleanlegg og solcellepaneler:

Det er viktig å planlegge for en løsning der det grønne taket og solcellepanelene ikke skal «kjempe mot hverandre». Solcellepaneler kan endre sollys, fordampning og vannføring på taket, og kan skape uventede negative konsekvenser. Det er viktig å ikke dekke det grønne taket helt med solcellepaneler. En konvensjonell øst-vest solcelleinstallasjon kan gi mye kWp i teorien, men faktum er at anlegg vil ende opp med å dekke solcellepanelene i mindre eller større grad. Generelt vil et solcelleanlegg med grønt tak ha mindre effekt (kWp) enn et helt dekkende solcelleanlegg med flatt tak. Vi anbefaler å planlegge med 50-70 % av kraften til en konvensjonell solcelleinstallasjon for flate tak, ellers vil det være en suboptimal løsning både for det grønne taket og solcellepanelene.


Optimaliser for enkelt vedlikehold:

Selv om omfattende grønne tak krever svært lite vedlikehold, trenger de mer enn tradisjonelle døde materialer. Du må sørge for at det grønne taket er tilgjengelig gjennom hele byggets levetid. Dersom det planlegges feil, som vi vil se nedenfor, kan kombinasjonen av grønt tak og solenergi også generere et mye høyere behov for vedlikehold enn hva hver løsning for seg ville ha.


Ulike typer solcelleanlegg for grønne tak

En solcelleinstallasjon består av solcellepaneler, et monteringssystem, kabling og en inverter. Type solcellepaneler og monteringssystem er ekstremt viktig for å lage et godt kombinasjonstak.


Det er tre hovedmåter som brukes til å bygge en solcelleinstallasjon på et grønt tak.


Konvensjonelle solcellepaneler og konvensjonelle flate stativer for flate tak:

For flate tak uten grønt monteres vanlige solcellepaneler som måler ca 1 x 2 m i et monteringssystem i øst-vest konfigurasjon. Solcellepanelene vil dekke nesten hele taket, bortsett fra noen gangstier mellom panelene for de fleste monteringssystemer. Selv om dette er en effektiv og veletablert måte å bygge en solcelleinstallasjon på, er det ikke en god idé å kombinere med et grønt tak. Hvorfor? For de store solcellepanelene vil dekke det grønne taket nesten helt. Under panelene vil det være et fuktig og mørkt miljø, som favoriserer vekst av planter som kan vokse raskt for å nå lyset over solcellepanelene. Disse plantene vil skygge for solcelleinstallasjonen og genererer et stort vedlikeholdsbehov for å luke ugress kontinuerlig gjennom vekstsesongen. De store solcellepanelene vil også gjøre vedlikeholdet svært vanskelig, da vedlikeholdspersonell må lene seg over de store solcellepanelene uten å legge mye vekt på dem for å fjerne ugresset i mellom. Denne kombinasjonen anbefales derfor ikke.Konvensjonelle solcellepaneler med et spesialisert montasjesystem:

Det finnes flere leverandører av spesialiserte konstruksjoner for bruk av konvensjonelle solcellepaneler på grønne tak, for eksempel de veletablerte løsningene fra Bauder og Zinco. Disse løsningene gir en forhøyet montering av solcellepanelene i en vinkel på 15-30 grader, med god plass mellom, for planter å vokse og vedlikeholdspersonell å bevege seg. Den forhøyede og sparsomme installasjonen av solcellepaneler gjør dem svært utsatt for vind og vind kan generere betydelige løftekrefter på strukturen. Derfor trenger de høy ballast og kan legge opp til 100 kg eller mer per kvadratmeter tak. Ved planlegging av en slik installasjon er det avgjørende at bygget er designet for slike belastninger, og for ettermontering av eksisterende bygg med grønne tak er det kanskje ikke en levedyktig løsning. Taket er relativt lett tilgjengelig for vedlikehold. Men siden de vippede panelene vil konsentrere regnvann på den nedre enden av panelet, vil det ofte være opphopning av plantevekst i den nedre enden av panelet. Gode planleggere av slike installasjoner vet dette, og deler med hensikt tykkelsen på det grønne taksubstratet på taket, slik at den nedre enden av solcellepanelet har tynnere underlag, for å unngå vekst av høye planter som skygger for solcellepanelene på den nedre. kant. Til syvende og sist er disse installasjonene godt etablert i markedet, men installasjonen kan være kompleks, vekten kan være høy, og derfor er det ikke alltid en mulig løsning.Spesialiserte vertikale bifacial solcellepaneler i et spesialisert montasjesystem:

For å møte utfordringene som oppstår ved bruk av konvensjonelle solcellepaneler (vekt, vedlikehold, etc), kan du vurdere en tredje måte å installere solcellepaneler på grønne tak. Et eksempel på dette er systemet som tilbys av Over Easy Solar. Bruk av vertikale solcellepaneler i kombinasjon med grønne tak ble først testet i Sveits i 2015, og det tilbyr en løsning som kan gi det beste fra begge verdener. De vertikale solcellepanelene dekker ikke det grønne taket, så alle plantene får tilgang til regnvann, lys og fordampning. Små vertikale solcellepaneler montert i passende avstand over taket krever lite eller ingen ballast, noe som gjør det til et veldig lett og enkelt system å montere. VPV-løsningen fra Over Easy Solar tilfører normalt kun 11 kg/m2 til taket. Du må imidlertid fortsatt vite hvilken type grønne tak som er under, og for intensive grønne tak er dette ikke en anbefalt løsning siden høye planter vil vokse over solcellepanelene.For å oppsummere, det må brukes et spesialisert system for solcellepaneler på grønne tak. Over Easy Solars løsning med VPV enheten er et godt alternativ, og det finnes også andre alternativer som gjør en solcelleinstallasjon med høy kvalitet og lite vedlikehold mulig.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page