top of page

Kombiner ditt grønne tak med et solenergisystem

Med flere og flere byer rundt om i verden som endrer reguleringer og forskrifter for bedre å tilpasse seg klimaforholdene, må byene kombinere flere grønne taksystemer for å beholde vann- og energiproduksjon for å overholde de nye standardene. 


Tidligere var det ikke alltid mulig å utnytte takarealet fullt ut til både grønne tak og solenergi. Ofte ender man opp med separate områder for solcellepaneler og grønt tak, eller installerer konvensjonelle solcellepaneler over det grønne taket, skygger vegetasjonen og hindrer vekst. Standardløsninger for solcellepaneler i kombinasjon med grønt tak kan også gi høyt behov for vedlikehold på grunn av avrenning og vekstforhold under panelene.


Ved å bruke Over Easy Solar-enheten kan du nå kombinere 100% av ditt grønne tak med et solenergisystem! De lette PV-enhetene fra Over Easy Solar kan enkelt settes på toppen av sedumtaket uten å begrense eller endre funksjonen til selve det grønne taket. Både det grønne taket og solcellepanelene får rikelig med sollys, uten arealkonflikt. Over Easy-systemene gir også enkel tilgang til å inspisere, vedlikeholde og om nødvendig reparere taket. 


Blomstrende sedumtak med vertikale solcellepaneler.
Blomstrende sedumtak med vertikale solcellepaneler.


Comentários


bottom of page